NAUJIENOS
AKTUALI INFORMACIJA
APIE PROJEKTÄ„
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
VEIKLOS
REZULTATAI
PARTNERIAI
DARBUOTOJAI
KONTAKTAI
ĮGYVENDINIMO LAIKAS
LT
EN


  Lietuvos kriminologų asociacijos konferencija

Šių metų balandžio 8 dienÄ… Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete Universiteto g. 9, 201 auditorijoje vyks Lietuvos kriminologų asociacijos konferencija ,,Nusikaltimų prevencija Lietuvoje: kai mokslas susitinka su praktika”.

Konferencijos metu bus pristatyti naujausių kriminologinių tyrimų rezultatai, kriminologų mokslininkų ir praktikų įžvalgos aktualiais nusikaltimų ir su jais susijusių reiškinių, kriminalinÄ—s justicijos, procedÅ«rinio teisingumo, nusikaltimų  prevencijos ir kontrolÄ—s klausimais.

DÄ—l papildomos informacijos kreipkitÄ—s e. p. adresu info@kriminologija.lt 

PROJEKTAS
„KRIMINALINÄ–S JUSTICIJOS RECEPCIJA
VISUOMENÄ–JE“
(VP1-3.1-SMM-07-K-01-049)


 
2011 m. balandžio 1 d. Vilniaus universitete pradÄ—tas įgyvendinti projektas: „KriminalinÄ—s justicijos recepcija visuomenÄ—je“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049). Projektas tÄ™sÄ—si iki 2014 m. spalio 30 d.  Projekto veiklos įgyvendintos pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plÄ—tros veiksmų programos 3 prioriteto „TyrÄ—jų gebÄ—jimų stiprinimas“ VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonÄ™ „Parama mokslininkų ir kitų tyrÄ—jų mokslinei veiklai (VisuotinÄ— dotacija)“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lÄ—šomis. Plakatas  ProjektÄ… finansuoja
Pagrindinis projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip viešojoje erdvÄ—je koegzistuoja trys skirtingų socialinių grupių žinojimai ir juos palaikantys diskursai: ekspertų profesionalų, eilinių piliečių ir asmenų, formuojančių bei vykdančių baudžiamÄ…jÄ… politikÄ…, bei išnagrinÄ—ti sÄ…veikos mechanizmai, vienijantys išvardintus diskursus. Atlikdami mokslinius tyrimus projekto nariai remiasi fenomenologinÄ—s sociologijos pradininko Alfredo Schutzo socialinio žinojimo schema, kuri pritaikoma kriminalinÄ—s justicijos recepcijos visuomenÄ—je analizei.
Projekto pradžioje (2011 m.) mokslinės grupės nariai analizavo mokslinę literatūrą ir rengė tyrimų metodologiją. Vėliau pradėti vykdyti empiriniai tyrimai:
• 2012 m. sausio – vasario mÄ—n. vyko fokusuotos diskusijų grupÄ—s, kuriose atsiskleidÄ— trijų socialinių epistemologinių grupių atstovų požiÅ«rių į kriminalinÄ™ justicijÄ… bei jos institucijas įvairovÄ—;
• 2012 m. gegužės mÄ—n. buvo atlikta reprezentatyvi 1005 Lietuvos gyventojų apklausa, kurios metu buvo siekiama išaiškinti, kaip apklausos dalyviai supranta ir vertina tam tikrus kriminalinÄ—s justicijos principus bei šiems principams įtakÄ… darančius veiksnius;
• 2012 m. pradÄ—ta ir  vykdyta iki 2014 sausio mÄ—n. Lietuvos masinių medijų (specializuotų TV laidų ir nacionalinių, regioninių bei vietinių laikrašÄių) stebÄ—sena. Taip pat buvo kaupiama informacija apie publikacijas kriminalinÄ—s justicijos tema pagrindiniuose Lietuvos internetiniuose portaluose;
• 2013 m. spalio – lapkričio mÄ—n. buvo atlikta 30 giluminių individualių interviu su trijų tikslinių grupių (ekspertų, paprastų visuomenÄ—s gyventojų bei gerai informuotų piliečių) atstovais.
Projekto metu kilę teoriniai svarstymai ir empiriniai tyrimų duomenys buvo aktyviai pristatomi įvairiuose moksliniuose renginiuose tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje:

  Dobryninas A. (2011 m. rugsÄ—jo 21-24 d. Vilnius) Plenary Presentation: Crime, Criminality, and Prospect for Fighting Evils. 11th Annual Conference of the European Society of Criminology. Rethinking Crime and Punishment in Europe.  (Book of Abstracts) (p. 12-13). Foto Pranesimas1

http://www.esc-eurocrim.org/files/ESC_11_Conference_Vilnius_2011_Abstracts_l.pdf  

Plačiau apie konferencijos vertinimÄ… galima paskaityti Europos kriminologų informaciniame biuletenyje:   http://www.escnewsletter.org/node/73
• ÄŒÄ—snienÄ— I., Dobryninas A., Giedraitis V., Merkevičius R., Dobrynina M. ir LabanauskaitÄ— I. (2012 m. gegužės 10-13 d., KlaipÄ—da). Veiksniai, darantys įtakÄ… kriminalinÄ—s justicijos pareigÅ«nų sprendimų priÄ—mimui. Iš Mokslas praktikai - praktika mokslui: Lietuvos psichologų kongresas 2012. Recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys (p. 30). KlaipÄ—da: Žemaitijos spauda. http://www.lpk2012.lt/ Plakatas2

• Dobryninas, A. (2012, 12-15 September, Bilbao, Spain). The reception of criminal justice in society: The role of mass media.  The 12th Annual Conference of European Society of Criminology. Criminology in the 21st Century: A Necessary Balance Between Freedom and Security (Book of Abstracts) (p. 224). http://www.esc-eurocrim.org/files/Eurocrim2012-%20Book%20of%20Abstracs.pdf  Pranesimas2

• Dobrynina, M. (2012, 12-15 September, Bilbao, Spain). The reception of criminal justice in society: The role of mass media.  The 12th Annual LConference of European Society of Criminology. Criminology in the 21st Century: A Necessary Balance Between Freedom and Security (Book of Abstracts) (p. 223). http://www.esc-eurocrim.org/files/Eurocrim2012-%20Book%20of%20Abstracs.pdf  pranesimas

• ÄŒÄ—snienÄ—, I. (2012, 12-15 September, Bilbao, Spain). Perception of the criminal justice system: The impact of public knowledge and emotion. The 12th Annual Conference of European Society of Criminology. Criminology in the 21st Century: A Necessary Balance Between Freedom and Security (Book of Abstracts) (p. 218). http://www.esc-eurocrim.org/files/Eurocrim2012-%20Book%20of%20Abstracs.pdf
• Dobryninas, A. (2012, 14-17 November, Chicago, USA). Professional, Political and Public Discourses on Crime and Criminal Justice. The 2012 Annual Meeting of the American Society of Criminology. Thinking About Context: Challenges for Crime and Justice (Program) (p. 86) http://asc41.com/Annual_Meeting/programs/2012/2012%20Program.pdf Pranesimas3
• ÄŒÄ—snienÄ— I. (2013 m. balandžio 25-27 d., Vilnius). Lietuvos gyventojų nuostatos į kriminalinÄ™ justicijÄ…: subjektyviai suvokiamo teisingumo ir normų laužymo vaidmuo. Iš Psichologija sveikatai ir gerovei: Lietuvos psichologų kongresas. Kongreso pranešimų santraukų leidinys (p. 23). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.  http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Teziu%20leidinys%20LPK%202013.pdf
• Dobryninas, A. (2013, 10-13 June, Stockholm, Sweden). Perception and Evaluation of Criminal Justice Institutions: Lithuanian Case. The Stockholm Criminology Symposium 2013 Pranesimas 4
• Dobryninas, A. & Merkevičius R. (2013, 4-7 September, Budapest, Hungary). Perception of criminal justice in society: Professional vs. public discourses. The 13th Annual Conference of European Society of Criminology. Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective. (Book of Abstracts) (p. 636). Pranesimas5
http://www.esc-eurocrim.org/files/Abstracts%20EUROCRIM%202013.pdf
• Giedraitis, V. & ČėsnienÄ—, I. (2013, 4-7 September, Budapest, Hungary). Macroeconomic factors and the perception of criminal justice in society: The role of shadow economies and its relationship to globalization. The 13th Annual Conference of European Society of Criminology. Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective. (Book of Abstracts) (p. 907).
http://www.esc-eurocrim.org/files/Abstracts%20EUROCRIM%202013.pdf  Papildomas viesinimas
• Dobryninas A. (2013 m. spalio 11-12 d., KlaipÄ—da) KriminalinÄ—s justicijos recepcijos problemos. Lietuvos sociologų draugijos konferencija. Pranesimasppt

http://lsdkonferencija2013.wordpress.com/107/

Projekto metu buvo parengtos šios mokslinÄ—s publikacijos:
1. Dobryninas A., Dobrynina M., ČėsnienÄ— I., Giedraitis V., Merkevičius R. (2012). On perceptions of criminal justice in society. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2(31), 222-238. http://www.vu.lt/leidyba/dokumentai/zurnalai/SOCIOLOGIJA/SOCIOLOGIJA%202012%2031/222-238.pdf

2. Dobryninas A., ČėsnienÄ— I., Dobrynina M., Giedraitis V., Merkevičius R. (2013) Specific characteristics of the reception of criminal justice in Lithuanian society. Sociologija: Mintis ir veiksmas. Nr. 2. 239-264. http://www.vu.lt/leidyba/dokumentai/zurnalai/SOCIOLOGIJA/Sociologija.%20Mintis%20ir%20veiksmas%202013%202%2033/239-264.pdf
3. ÄŒÄ—snienÄ— I., Dobryninas A., Giedraitis V.  (2014). Macroeconomic factors and the perception of criminal justice in society: the role of shadow economies. Kriminologijos studijos, 2014/1, 112-121. http://www.vu.lt/leidyba/dokumentai/zurnalai/KRIMINOLOGIJOS%20STUDIJOS/Kriminologijos%20studijos%202014%2001/112-121.pdf

 Š. m. rugsÄ—jo 26 d. Vilniaus universitete Filosofijos fakultete 10 val. 201 auditorijoje vyko baigiamasis visuotinÄ—s dotacijos Projekto ,,KriminalinÄ—s justicijos recepcija visuomenÄ—je“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049) informacinis seminaras. Prezentacija.

 

 NAUJIENOS


 •   Renginio metu mokslinÄ—s grupÄ—s nariai: Aleksandras Dobryninas (projekto vadovas), Remigijus Merkevičius, Vincentas Giedraitis, Ilona ČėsnienÄ— ir Margarita Dobrynina pristatys 3,5 metų vykusį mokslinį projektÄ…, kurio pagrindinis tikslas – išsiaiškinti, kaip viešojoje erdvÄ—je koegzistuoja trys skirtingų socialinių grupių žinojimai ir juos palaikantys diskursai: ekspertų profesionalų, eilinių piliečių ir asmenų, formuojančių bei vykdančių baudžiamÄ…jÄ… politikÄ…, bei išnagrinÄ—ti sÄ…veikos mechanizmai, vienijantys išvardintus diskursus. Atlikdami mokslinius tyrimus projekto nariai rÄ—mÄ—si fenomenologinÄ—s sociologijos pradininko Alfredo Schutzo socialinio žinojimo schema, kuri pritaikoma kriminalinÄ—s justicijos recepcijos visuomenÄ—je analizei. 

  Informacinio seminaro metu bus pristatyti ne tik tyrimo rezultatai, bet ir išleista kolektyvinÄ— monografija: „KriminalinÄ—s justicijos suvokimas visuomenÄ—je“.

  Projektas ir renginys finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plÄ—tros veiksmų programos 3 prioriteto „TyrÄ—jų gebÄ—jimų stiprinimas“ VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonÄ™ „Parama mokslininkų ir kitų tyrÄ—jų mokslinei veiklai (visuotinÄ— dotacija)“.

  Renginio koordinatorius:
  Ieva LabanauskaitÄ—
  tel.: +370 5 266 76 23

  el. paštas: ieva.labanauskaite@fsf.vu.lt

 • 2014 m. birželio 20 d. Vilniaus universitete Filosofijos fakultete 208 audotorijoje 15 val. viešÄ—jo ir paskaitÄ… skaitÄ— profesorius Roger Matthews (Kento universitetas, D. Britanija). 
 • N. Christie apie NorvegijÄ… po Breiviko.

  http://www.praeventionstag.de/nano.cms/dokumentation/details/2260

 • 2013 m. gruodžio 13 d. Teisingumo ministerijos Konferencijų salÄ—je vyko Lietuvos teisÄ—s instituto bei Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto organizuojama mokslinÄ— konferencija tema „Nužudymai Lietuvoje".

  Konferencijos metu pristatyti dvejus metus trukusio tyrimo projekto „Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas“ (SIN-11/2012) rezultatai. Šio projekto metu nužudymų reiškinys Lietuvoje buvo analizuojamas teisiniu, sociologiniu ir psichologiniu aspektais. Savo tyrimo dalis renginio metu pristatÄ—: dr. Algimantas ÄŒepas, prof. dr. (HP) Aleksandras Dobryninas, prof. dr. (HP) Gintautas Valickas, dr. Kristina VanagaitÄ—, dr. Simonas Nikartas, Vaidas Kalpokas, Alina Mickevič, Darius Šneideris. ProjektÄ… finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

 •  2013 m. spalio 22 – 24 dienomis Vilniaus universitete Filosofijos fakultete Kriminologinių studijų centre viešÄ—jo ir paskaitas skaitÄ— profesorius Dario Melossi (Bolonijos Universitetas, Italija). 


  Spalio 22 dienÄ…, nuo 11 val. iki 13.15 val. Dario Melossi skaitys viešÄ… paskaitÄ…: “The cycle of the canaille: migration, punishment and the long cycle of the economy“ (liet. „Padugnių ciklas: migracija, bausmÄ— ir didysis ekonomikos ciklas").

  Spalio 23 dienÄ…, nuo 11 val. iki 13.15 val. Dario Melossi skaitys viešÄ… paskaitÄ…: “At the intersection of law, migration and the economy: comparing the United States and Europe“ (liet. ,,TeisÄ—s, migracijos ir ekonomikos sankirtoje: lyginant Jungtines Valstijas ir EuropÄ…").

  Spalio 24 dienÄ…, nuo 11 val. iki 12.30 val. Dario Melossi skaitys viešÄ… paskaitÄ…: “The processes of criminalization of migrants, democracy and  the ‘Constitution’ of the European Union” (liet. „Migrantų kriminalizacijos procesai, demokratija ir „ES Konstitucija“).

 • Paskaitos (anglų kalba) vyks Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9/1, Vilnius), 201 auditorijoje. Norinčius dalyvauti viešajame paskaitų (seminarų) cikle, prašome registruotis el. paštu: ieva.labanauskaite@fsf.vu.lt iki spalio 21 d.

 • Renginys finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos projekto (Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-001) „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ lÄ—šomis, pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plÄ—tros veiksmų programos 3 prioriteto „TyrÄ—jų gebÄ—jimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonÄ™ „Mokslininkų ir kitų tyrÄ—jų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“. Nr. VIZ-SEM-231.

  Renginio kontaktinis asmuo:
  Ieva LabanauskaitÄ—
  tel.: +370 5 266 76 23
  el. paštas: ieva.labanauskaite@fsf.vu.lt

    

 • Š.m. birželio 28-30 d. Druskininkuose vyko mokslinÄ— konferencija ,,Kriminologija gali". Ši konferencija organizuojama kiekvienais metais tuo pačiu laiku. Studentai ir visi besidomintys kriminologija maloniai kviečiami dalyvauti!
 • Š. m. gegužės 27 d. (pirmadienį), Lietuvos kriminologų dienos proga, vyko paskaita „NusikaltÄ—liai ir aukos, budeliai ir pasmerktieji XVIII a. Vilniuje“. PaskaitÄ… skaitÄ— dr. Domininkas Burba.

  Dr. Domininkas Burba, Vilniaus Edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros lektorius – istorikas, kurio interesai glÅ«di XVIII a. Lietuvos istorijoje. Jo tyrimuose beveik nerasime standartinÄ—s istorijos atributų - didikų ir jų užkariavimų, teritorinių pasikeitimų, kurie pažįstami iš vadovÄ—lių. Jo tyrimai apima socialinius reiškinius, nusikaltimus ir bausmes, istorijos ir politikos santykius. Tarp lektoriaus publikacijų, rasime: „Bajorijos kriminaliniai nusikaltimai ir bausmÄ—s Lietuvos Didžiojoje KunigaikštystÄ—je XVIII a.“, „Paprotys paleisti pasmerktÄ…jį prašant merginai“, „Vilniaus ŽemutinÄ—s pilies rezidencinių rÅ«mų gyventojų socialinis portretas 1766-1799 m.“, „Nusikaltimai ir bausmÄ—s Vilniaus pilininko jurizdikoje XVIII amžiaus antrojoje pusÄ—je“, „Vilniaus pilies bokšto kalÄ—jimas XVIII a. Lokalizacija, bausmių pobÅ«dis ir atlikimo praktika“.

  Renginį organizavo Lietuvos kriminologų asociacija kartu su Kriminologinių studijų centru.

 • Š. m.  gruodžio 7 d., penktadienį, 10.30 val. VU Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje vyko projekto „Lietuvos gyventojų pasitikÄ—jimas teisÄ—saugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai“ (projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos mokslo tarybos nacionalinÄ™ mokslo programÄ… „Socialiniai iššÅ«kiai nacionaliniam saugumui (SIN-07/2010) spaudos konferencija su žurnalistais ir informacinis seminaras. Prof. dr. A. Dobryninas (projekto vadovas), dr. EglÄ— VileikienÄ—, doc. dr. Vladas Gaidys, dr. Laima ŽilinskienÄ— pristatÄ—  2010 – 2012 m. projekto rezultatus: parengtÄ… monografijÄ… ir kitus projekto metu atliktus tyrimus. (Pranešimų skaidrÄ—s) (PasitikÄ—jimo Lietuvos teisÄ—sauga profiliai)
 •  Š. m. lapkričio 26 – 29 d. Vilniaus universitete svečiavosi kriminologijos ekspertÄ—, Utrechto universiteto (Nyderlandai) kriminologijos profesorÄ— Dina Siegel. Ji skaitÄ— viešÄ… paskaitÄ… „Kriminologiniųtyrimų atlikimas pavojingose aplinkose“ (Doing criminological research in dangerous environments“) anglų kalba. (Pranešimo skaidrÄ—s)
 • Š. m. spalio 19 d. 10 val. penktadienį,  VU filosofijos fakultete (Universiteto g. 9/1), 201 auditorijoje vyko vieša Haroldo E. Pepinsky paskaita apie taikodariškÄ… kriminologijÄ… (peacemaking criminology). H. E. Pepinsky akademiniame pasaulyje yra labiausiai žinomas dÄ—l savo sukurtos ir plÄ—tojamos taikdariškos kriminologijos koncepcijos. Paskutinius dešimt metų profesorius savanoriavo įvairiuose aukos ir kaltininko mediacijos procesuose. VizitÄ… organizavo TeisÄ—s institutas ir VU Filosofijos fakultetas.
 • Š. m. spalio 1-5 d. Vilniaus universitete (Filosofijos fakultete, Universiteto g. 9/1, 201 a.) viešÄ—jo žymÅ«s kriminologijos ekspertai – kriminologas Prof. Kauko Aromaa (Suomija) ir Prof. Helmut Kury, psichologijos profesorius, teismo psichologijos ekspertas (Vokietija)).

  Vizito metu svečiai konsultavo Sociologijos katedros dÄ—stytojus ir Projekto „Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose“ (Nr. VP1-2.2.-ŠMM-07-K-02-053) vykdytojus studijų programų atnaujinimo klausimais.


 • Š. m. spalio 5 d. 11 val. vyko paskaita „New Trends of Criminology and teaching innovations“, kuriÄ… skaitÄ— kriminologijos ekspertas Helmut KURY, psichologijos profesorius, teismo psichologijos ekspertas (Freiburgo universitetas (Vokietija). (Pranešimo skaidrÄ—s
 • 2012 m. 2-Ä…jame žurnalo: ,,Sociologija. Mintis ir veiksmas" numeryje publikuotas projekto ,,KriminalinÄ—s justicijos recepcija visuomenÄ—je" straipsnis. Nuoroda:  http://www.vu.lt/leidyba/en/journals/sociology/latest-issue/sociology-thought-and-action-2012-2-31
 • 2012 m. rugsÄ—jo 12 – 15 d. Projekto: „KriminalinÄ—s justicijos recepcija visuomenÄ—je“ (VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049) nariai: prof. Aleksandras Dobryninas, dr. Margarita Dobrynina, doc. Ilona ČėsnienÄ—  skaitÄ— pranešimus ir pristatÄ— Projekto rezultatus tarptautinÄ—je Europos kriminologų visuomenÄ—s konferencijoje: „Kriminologija 21 amžiuje: laisvÄ—s ir saugumo santykis“ vykusioje Bilbao, Ispanijoje. (Foto1, Foto2, Foto3)

 • 2012 m. rugsÄ—jo 12 – 15 d. Laima ŽilinskienÄ— Bilbao, Ispanijoje vykusioje tarptautinÄ—je konferencijoje: „Kriminologija 21 amžiuje: laisvÄ—s ir saugumo santykis“   viešino NacionalinÄ—s mokslo programos: „Socialiniai iššÅ«kiai nacionaliniam saugumui“ ProjektÄ… – „Lietuvos gyventojų pasitikÄ—jimas teisÄ—saugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai“ (SIN 07/2010). (Foto1)

 • 2012 m. birželio 29-30 d. Druskininkuose vyko mokslinÄ— konferencija ,,Ar egzistuoja kriminologijos mokslas Lietuvoje?" Šios konferencijos metu Prof. A. Dobryninas pristatÄ— pranešimÄ…: TeisÄ—sauga ir jos klientai: tarp pasitikÄ—jimo ir patikimumo”. Pranešime apžvelgti Projekto ,,Lietuvos gyventojų pasitikÄ—jimas teisÄ—saugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai” (SIN-07/2010) idÄ—jos ir rezultatai.

 • Vilniaus universiteto mokslininkai (dr. L. ŽilinskienÄ—, Prof. G. Valickas, dokt. I. LabanauskaitÄ— ir kt.) dalyvavo Lietuvos kriminologų asociacijos visuotiniame susirinkime, kuriame  keltos idÄ—jos dÄ—l kriminologijos mokslo ir studijų populiarinimo Lietuvoje poreikio ir galimybių.

 • 2012 m. gegužės 10-13 d. dr. Ilona ČėsninÄ— pristatÄ— projekto: „KriminalinÄ—s justicijos recepcija visuomenÄ—je“ (VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049) tarpinius rezultatus (kiekybinį tyrimÄ…) Lietuvos psichologų kongrese, kuris vyko KlaipÄ—doje.
 • 2012 m. balandžio 12-13 d. Projekto: „Lietuvos gyventojų pasitikÄ—jimas teisÄ—saugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai“ (SIN-07/2010) mokslinÄ—s grupÄ—s nariai (Projekto vadovas prof. A. Dobryninas, dr. L. ŽilinskienÄ—) Baltijos Kriminologų seminare, vykusiame Taline, Estijoje pristatÄ— pranešimÄ…: „PasitikÄ—jimas Lietuvos teisÄ—sauga: teoriniai ir praktiniai aspektai“. Pranešime akcentuoti Projekte atliktų  tyrimų rezultatai.


 • Konferencijos metu buvo viešinamas Lietuvos mokslų tarybos finansuojamas projektas: Lietuvos gyventojų pasitikÄ—jimas teisÄ—saugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai" (Nr. SIN-07/2010). Projektas įgyvendinamas pagal nacionalinÄ™ mokslų programÄ… Socialiniai iššÅ«kiai nacionaliniam saugumui". Pranešimo skaidrÄ—s
 •  2010 m. spalio  22-23 d. Ä¯vyko tarptautinÄ— konferencija: „NUSIKALTIMAI IR BAUSMÄ–S BALTIJOS REGIONE" foto
 • Vilniaus universitetas Lietuvos mokslo tarybos lÄ—šomis įgyvendina nacionalinÄ—s mokslo programos ,,Socialiniai išÅ«kiai nacionaliniam saugumui" projektÄ… ,,Lietuvos gyventojų pasitikÄ—jimas teisÄ—saugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai". Projekto trukmÄ—: 2010 m. rugsÄ—jis - 2012 m. gruodis. VU šaltinis
 •  2008m. rugsÄ—jo 10 d. 14 val. Vilniaus universiteto Filosofijos ir TeisÄ—s fakultetų dÄ—stytojai bei TeisÄ—s instituto mokslininkai kviečia į susitikimÄ… psichologijos, sociologijos, teisÄ—s ir kitų specialybių studentus, norinčius daugiau sužinoti apie kriminologijos studijas, jų turinį, paskaitų kursus, kriminologinÄ™ praktikÄ…, baigiamųjų darbų temų pasirinkimÄ… bei tarpdalykinius tyrimus. Susitikimas vyks VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9/1), 201 auditorijoje.

 • 2008 m. birželio 25-26d. Vilniaus universitete lankÄ—si „Amerikos kriminologų asociacijos“ prezidentas Chris W. Eskridge. Vizito metu svečias susitiko su Vilniaus universiteto bei TeisÄ—s instituto atstovais ir aptarÄ— galimas bendradarbiavimo galimybes bei kriminologijos studijų plÄ—trÄ… Lietuvoje. Birželio 26d. profesorius perskaitÄ— viešÄ… paskaitÄ… „Terorizmas ir globalizacija“.

 • 2008m. gegužės 8d. Vilniaus universitete Filosofijos fakultete lankÄ—si ir paskaitas skaitÄ— du kriminologijos ekspertai:
  Kauko Aromaa, Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės Europos instituto prie Jungtinių Tautų (HEUNI) direktorius, 2006m. Europos kriminologų draugijos prezidentas, Helsinkis (Suomija);
  Helmut Kury, Psichologijos profesorius, teismo psichologijos ekspertas, Freiburgo universitetas (Vokietija)
  Paskaitos skirtos psichologijos, sociologijos, teisÄ—s studentams ir visiems, besidomintiems kriminologija.

  „ŠiuolaikinÄ—s kriminologijos teorijos“

  „Psichologo vieta ir perspektyvos nusikaltimų kontrolÄ—s ir prevencijos srityje“

 •  2008m. balandžio 20 – 26 dienomis TeisÄ—s fakulteto docentÄ— Anna DrakšienÄ— ir Filosofijos fakulteto lektorÄ— LaimutÄ— ŽilinskienÄ— lankÄ—si Freiburgo (Freiburgas, Vokietija). Vizito metu susipažino su naujausia literatÅ«ra ir tyrimais bei rinko medžiagÄ… skaitomiems paskaitų kursam. TurÄ—jo galimybÄ™ susipažinti su Freiburgo universitete vykdomomis studijų programomis bei pasinaudoti sukauptais bibliotekų fondais. Vizito metu taip pat buvo aptartos bendradarbiavimo galimybÄ—s tarp Vilniaus ir Freiburgo universitetų.
  • 2008m. kovo 3-14 dienomis Filosofijos fakulteto sociologijos kriminologijos doktorantÄ— Margarita Dobrynina stažavosi Mančesterio universitete (Didžioji Britanija), kur susipažino su tarpdalykinių kriminologijos studijų organizavimu ir vykdymu, rinko metodinÄ™ medžiagÄ…, susipažino su vykdomais nusikaltimų prevencijos projektais ir iniciatyvomis. 

  • 2007m. rugsÄ—jo 26-29 dienomis projekto vadovas Aleksandras Dobryninas, koordinatorÄ— Aušra GavÄ—naitÄ— ir TeisÄ—s instituto atstovai: direktorius Algimantas ÄŒepas, Svetlana Justickaja, Sonata SimanaitienÄ— ir Vaidas Kalpokas dalyvavo Europos kriminologų metinÄ—je konferencijoje Bolonijoje (Italija). Vizito metu buvo pristatytas vykdomas projektas, sudalyvauta įvairiose darbo sekcijose, užmegzti kontaktai su ES, JAV ir kitų šalių kriminologais. foto

  • 2007m. rugsÄ—jo mÄ—nesį prasidÄ—jo atnaujintos Sociologijos ir kriminologijos magistrantÅ«ros studijos bei vienpakopių studijų programos TeisÄ—s studijų atšaka “Kriminologija”
  • 2007 m. rugsÄ—jo 3 – 7 dienomis Prof. Gintautas Valickas, Doc. Romualdas Drakšas (Vilniaus universitetas), Dr.Gintautas Sakalauskas (TeisÄ—s institutas) ir Vilniaus universiteto Baudžiamosios teisÄ—s katedros doktorantÄ— ŽivilÄ— MikÄ—naitÄ— lankÄ—si Europos nusikaltimų kontrolÄ—s ir prevencijos institute prie Jungtinių tautų (HEUNI) (Helsinkis, Suomija). Vizito metu įvyko susitikiamai su instituto mokslininkais ir ekspertais, taip pat pataisos įstaigų, kalÄ—jimų atstovais. Vizito dalyviai turÄ—jo galimybÄ™ sužinoti apie kriminologijos studijas bei atliekamus tyrimus, susipažino su kalÄ—jimų ir pataisos įstaigų sistema Suomijoje.
  • 2007m. rugpjūčio 30 – rugsÄ—jo 2 dienomis projekto vadovas Aleksandras Dobryninas dalyvavo 35-oje metinÄ—je Europos kritinių kriminologų („European Group for the Study of Deviance and Social Control“, http://www.europeangroup.org/) konferencijoje "Exploring Relations of Power". Konferencijoje jis pristatÄ— Vilniaus universitete vykdomÄ… projektÄ… Europos ir kitų šalių kriminologams.
  • 2007m. rugpjūčio 20 – 25 dienomis Filosofijos fakulteto profesoriai Aleksandras Dobryninas ir Gintautas Valickas lankÄ—si Freiburgo universitete ir Makso Planko institute (Freiburgas, Vokietija). Ten jie susitiko su universiteto atstovais, domÄ—josi vykdomomis kriminologijos studijomis, turÄ—jo galimybÄ™ pasinaudoti sukauptais bibliotekų fondais. Vizito metu taip pat buvo aptartos bendradarbiavimo galimybÄ—s.
  • 2007m. birželio 28 - liepos 2 dienomis projekto koordinatorÄ— Aušra GavÄ—naitÄ— lankÄ—si XX Baltijos kriminologų draugijos konferencijoje Sankt Peterburge (Rusijos federacija), kur pristatÄ— projekto idÄ—jÄ… bei pasiektus rezultatus. 
  • 2007m. birželio 22-26 dienomis Vilniaus universitete lankÄ—si ir projekto darbo grupes konsultavo kriminologijos ekspertas, psichologijos mokslų daktaras Freiburgo universiteto ir Makso Planko instituto (Vokietija) profesorius Helmutas Kury. Jis susitiko su psichologų, sociologų ir teisininkų darbo grupÄ—mis, taip pat aplankÄ— projekto partnerius TeisÄ—s institute. Susitikimų metu profesorius vertino sukauptÄ… patirtį ir teikÄ— konsultacijas bei praktinius patarimus projekto vykdytojams.

  • 2007m. birželio 10-15 dienomis TeisÄ—s fakulteto Baudžiamosios teisÄ—s katedros doktorantas Tautvydas Žėkas lankÄ—si HEUNI (Europos Nusikaltimų Prevencijos ir KontrolÄ—s institute Helsinkyje, Suomija), kur, susitikÄ™s su instituto darbuotojais ir ekspertais, susipažino su kriminologijos studijų ir tyrimų vykdymu Skandinavijos šalyse.

  Kriminologijos ekspertas, Europos Nusiklatimų kontrolės ir prevencijos instituto prie Jungtinių Tautų direktorius Kauko Aromaa

  •  2007m. balandžio 16-20 dienomis dÄ—stytojai Dr.G.Sakalauskas (TeisÄ—s institutas) ir Doc.Dr. R.Drakšas (Vilniaus universitetas) bei Vilniaus universiteto doktorantÄ—s V.RutkevičiÅ«tÄ— ir A.VosyliÅ«tÄ— lankÄ—si Freiburgo universitete bei Makso Planko institute (Vokietija). Vizito metu darbo grupÄ— susipažino su Freiburgo universitete vykdomomis kriminologijos studijomis, turÄ—jo galimybÄ™ pasinaudoti Makso Planko instituto bibliotekos duomenų baze taip pat įvyko dalykinis vizitas į Freiburgo uždarÄ…jį vyrų kalÄ—jimÄ…. Sukaupta patirtis ir medžiaga dÄ—stytojams padÄ—s toliau rengti ir adaptuoti kriminologijos kursus bei rengti metodinÄ™ medžiagÄ…. Grįžusios iš vizito doktorantÄ—s toliau rengs studijÄ… apie kriminologijos studijų organizavimÄ… Europoje.

  • 2007m. sausio 22-26 dienomis Prof. Aleksandras Dobryninas lankÄ—si Suomijoje Europos nusikaltimų kontrolÄ—s ir prevencijos institute prie Jungtinių tautų (HEUNI), kur susipažino su kriminologijos studijų tendencijomis ir atliekamais tyrimais. Taip pat konsultavosi dÄ—l paskaitų kursų adaptavimo ir metodinÄ—s medžiagos rengimo su HEUNI ekspertais. Buvo aptartos ateities bendradarbiavimo galimybÄ—s.

  • 2006 spalio 27-28 dienomis projekto partneris TeisÄ—s institutas suorganizavo XIX Ä…jį metinį Baltijos kriminologų draugijos seminarÄ… Vilniuje "Kriminologija ir valdžia". Jame projekto koordinatorÄ— Aušra GavÄ—naitÄ— perskaitÄ— pranešimÄ… apie įgyvendinamÄ… projektÄ… „TarpkryptinÄ—s plečiamosios kriminologijos studijos Vilniaus universitete“

  • 2006m. Rugpjūčio 25-29 dienomis projekto vadovas Aleksandras Dobryninas, projekto vykdytoja LaimutÄ— ŽilinskienÄ— ir Projekto partnerio (TeisÄ—s instituto) direktorius Algimantas ÄŒepas dalyvavo metinÄ—je Europos kriminologų draugijos konferencijoje (Tubingene, Vokietija), kur pristatÄ— pradÄ—tÄ… vykdyti projektÄ… „TarpkryptinÄ—s plečiamosios kriminologijos studijos Vilniaus universitete“
  •  2007m. gegužės 29-31 dienomis projekto darbo grupÄ™ aplankÄ— žymus kriminologijos ekspertas, Nusikaltimų kontrolÄ—s ir prevencijos instituto prie Jungtinių tautų (HEUNI, Suomija) direktorius, Europos kriminologų draugijos prezidentas Prof. Kauko Aromaa. Profesorius susitiko su Sociologijos, Baudžiamosios teisÄ—s ir Bendrosios psichologijos katedrų dÄ—stytojais, taip pat su TeisÄ—s instituto mokslininkais. Jis konsultavo darbo grupes dÄ—l kuriamų bei adaptuojamų paskaitų kursų, metodinÄ—s medžiagos rengimo, o taip pat pačių tarpkryptinių kriminologijos studijų vykdymo.