NAUJIENOS
AKTUALI INFORMACIJA
APIE PROJEKTÄ„
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
VEIKLOS
REZULTATAI
PARTNERIAI
DARBUOTOJAI
KONTAKTAI
ĮGYVENDINIMO LAIKAS
LT
EN

KONTAKTAI

Universiteto g. 9/1, LT-01513
Vilnius
Tel.: +370 52667623
Faks.: +370 52687043
Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, 412 kab.

Aleksandras.Dobryninas@fsf.vu.lt

Ieva.Labanauskaite@fsf.vu.lt