NAUJIENOS
AKTUALI INFORMACIJA
APIE PROJEKTÄ„
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
VEIKLOS
REZULTATAI
PARTNERIAI
DARBUOTOJAI
KONTAKTAI
ĮGYVENDINIMO LAIKAS
LT
EN

PROJEKTO DARBUOTOJAI

Projekto administracinÄ— koordinacinÄ— grupÄ—

Projekto vadovas - Prof. Aleksandras Dobryninas
Aleksandras.Dobryninas@fsf.vu.lt

Projekto koordinatorÄ— - Aušra GavÄ—naitÄ—
Ausra.Gavenaite@fsf.vu.lt

Projekto stebėtoja - Nadežda Chorundžij
Nadezda.Chorundzij@fsf.vu.lt

Projekto finansininkė - Danutė Mankevičienė
Danute.Mankeviciene@cr.vu.lt

ViešÅ³jų pirkimų specialistÄ— - Inesa GliaudelienÄ—
Inesa.Gliaudeliene@cr.vu.lt

Projekto metodinÄ— koordinacinÄ— grupÄ—

Doc. Dr. Anna DrakšienÄ— (TeisÄ—s fakultetas, Baudžiamosios justicijos katedra)
Dr. Gintautas Sakalauskas (TeisÄ—s institutas)
Prof. Dr. Gintautas Valickas (Filosofijos fakultetas, Bendrosios psichologijos katedra)
Dr. Laimutė Žilinskienė (Filosofijos fakultetas, Sociologijos katedra)

Projekto vykdytojai

Vilniaus universitetas
Psichologija:
Doc. LaimutÄ— BulotaitÄ—
Dr. MiglÄ— DovydaitienÄ—
Prof. DanutÄ— GailienÄ—
Dr. Žygimantas Grakauskas
Dr. Vytautas Navickas
Prof. Gintautas Valickas
Dr. Kristina VanagaitÄ—
Sociologija:
Prof. Aleksandars Dobryninas
Dr. Jolanta PiliponytÄ—
Doc. DanutÄ— TureikytÄ—
Dr. Laimutė Žilinskienė
TeisÄ—:
Doc. Romualdas Drakšas
Doc. Anna DrakšienÄ—
Doc. Ilona Michailovič
TeisÄ—s Institutas
Dr. Svetlana Justickaja
Eglė Kavoliūnaitė
Dr. Petras Ragauskas
Dr. Gintautas Sakalauskas

Projekto valdymo grupÄ—

Birutė Pociūtė - Vilniaus universiteto akademinių reikalų prorektorė

Kęstutis Dubnikas - Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dekanas

Gintaras Švedas - Vilniaus universiteto TeisÄ—s fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros vedÄ—jas