NAUJIENOS
AKTUALI INFORMACIJA
APIE PROJEKTÄ„
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
VEIKLOS
REZULTATAI
PARTNERIAI
DARBUOTOJAI
KONTAKTAI
ĮGYVENDINIMO LAIKAS
LT
EN

Projekto vykdytojas

Vilniaus universitetas http://www.vu.lt/

Projekto partneris

TeisÄ—s institutas www.teise.org

 

 

Projekte tiesiogiai bendradarbiauja Vilniaus universiteto Filosofijos bei TeisÄ—s fakultetai ir jų padaliniai: Bendrosios psichologijos, Sociologijos ir Baudžiamosios justicijos katedros. Šiuo metu integruojamos skirtingos studijų programos. Tuo siekiama stiprinti universiteto vidinÄ™ integracijÄ…, plÄ—sti magistrantų, doktorantų, dÄ—stytojų, mokslininkų bendradarbiavimo tinklus.
TarpkryptinÄ—s kriminologijos studijos yra kuriamos vienos studijų institucijos- Vilniaus universiteto- ribose. Išorinį bendradarbiavimÄ…, įgyvendinant jungtines tarpdalykines studijas, užtiktrina partnerystÄ— su valstybÄ—s mokslo įstaiga TeisÄ—s institutu. TeisÄ—s institutas atsakingas už tarpdalykinių kriminologijos studijų magistrantų praktikos organizavimÄ… psichologijos, sociologijos ir teisÄ—s studentams, kurie dalyvaus bendruose moksliniuose tyrimuose, rengs projektus.
Projekto rÄ—muose taip pat bendradarbiaujama su vedančiosiomis Europos SÄ…jungos valstybių kriminologinių studijų bei mokslo institucijomis. Europos nusikaltimų kontrolÄ—s ir prevencijos institutas prie Jungtinių tautų  (HEUNI) sutiko dalyvauti šio projekto įgyvendinime. Taip pat yra užmegzti kontaktai su kitomis akademinÄ—mis institucijomis ir jų atstovais iš Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Nyderlandų. Šių institucijų ekspertai konsultuos kuriant tarpdalykines studijų programas, dalinsis patirtimi, rengiant metodinÄ™ medžiagÄ….