NAUJIENOS
AKTUALI INFORMACIJA
APIE PROJEKTÄ„
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
VEIKLOS
REZULTATAI
PARTNERIAI
DARBUOTOJAI
KONTAKTAI
ĮGYVENDINIMO LAIKAS
LT
EN

Projekto tikslai

  1. Sukurti tarpkryptines plečiamąsias magistrantūros kriminologijos studijas Vilniaus universitete
  2. Tobulinti doktorantų kaip būsimų dėstytojų tarpkryptinėse kriminologijos studijose gebėjimus

Projekto uždaviniai

  1. Parengti Psichologijos kriminologijos magistrantūros studijų programą ir metodinę mokymo bazę ir pritaikyti tarpkryptinėms kriminologijos studijoms
  2. Atnaujinti Sociologijos kriminologijos magistrantūros studijų programą ir metodinę mokymo bazę ir pritaikyti tarpkryptinėms kriminologijos studijoms
  3. Atnaujinti vienpakopių studijų programos TeisÄ— studijų atšakos "Kriminologija" studijų programÄ… ir metodinÄ™ mokymo bazÄ™ ir pritaikyti tarpkryptinÄ—ms kriminologijos studijoms
  4. Parengti tarpkyptinių kriminologijos studijų praktikos organizavimo metodikÄ…, bendradarbiaujant aukštojo mokslo institucijai ir mokslinių taikomųjų tyrimų įstaigai
  5. Ä®diegti tarpkryptines kriminologijos studijas Vilniaus universitete ir organizuoti tarpkryptines kriminologijos studijas bei praktikas bendradarbiaujant aukštojo mokslo institucijai ir mokslinių ir taikomųjų tyrimų įstaigai
  6. Suteikti doktorantams žinių ir patirties apie kriminologijos studijų organizavimÄ… ES šalių mokslo ir studijų institucijose
  7. Tobulinti doktorantų kompetencijas studijų programų rengimo, atnaujinimo ir metodines medžiagos rengimo srityse