NAUJIENOS
AKTUALI INFORMACIJA
APIE PROJEKTÄ„
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
VEIKLOS
REZULTATAI
PARTNERIAI
DARBUOTOJAI
KONTAKTAI
ĮGYVENDINIMO LAIKAS
LT
EN

APIE PROJEKTÄ„

Projekto metu siekiama sukurti jungtines tarpkryptines kriminologijos studijas Vilniaus universitete. Jos susidÄ—s iš Psichologijos ir kriminologijos magistrantÅ«ros studijų programos, Sociologijos ir kriminologijos magistrantÅ«ros studijų programos ir vienpakopių TeisÄ—s studijų programos atšakos "Kriminologija". Visos programos turÄ—s bendrÄ… kriminologinį blokÄ… ir užtikrins atitinkamÄ… psichologijos, sociologijos ir teisÄ—s specializacijÄ… išvardintų programų rÄ—muose. Taip pat visų programų sudÄ—tine dalimi bus kriminologinÄ— praktika, organizuojama kartu su valstybÄ—s mokslo įstaiga TeisÄ—s institutu.
Šiuo metu Lietuvoje egzistuoja tik siaurai specializuotos kriminologinÄ—s studijų programos arba dÄ—stomi atskiri kriminologiniai kursai. Tarpdalykinių kriminologijos magistrantÅ«ros studijų, jungiančių teisÄ—s, sociologijos ir psichologijos mokslus, iki šiol nebuvo.
Ši tarpkryptinÄ— magistrantÅ«ra unikali ne tik Lietuvos mastu, bet ir Vidurio bei Rytų Europos kontekste. Panašaus pobÅ«džio programos yra retos ir Vakarų Europos bei ŠiaurÄ—s Amerikos akademiniame kontekste.