NAUJIENOS
AKTUALI INFORMACIJA
APIE PROJEKTĄ
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
VEIKLOS
REZULTATAI
PARTNERIAI
DARBUOTOJAI
KONTAKTAI
ĮGYVENDINIMO LAIKAS
LT
EN


  Lietuvos kriminologų asociacijos konferencija

Šių metų balandžio 8 dieną Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete Universiteto g. 9, 201 auditorijoje vyks Lietuvos kriminologų asociacijos konferencija ,,Nusikaltimų prevencija Lietuvoje: kai mokslas susitinka su praktika”.

Konferencijos metu bus pristatyti naujausių kriminologinių tyrimų rezultatai, kriminologų mokslininkų ir praktikų įžvalgos aktualiais nusikaltimų ir su jais susijusių reiškinių, kriminalinės justicijos, procedūrinio teisingumo, nusikaltimų  prevencijos ir kontrolės klausimais.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės e. p. adresu info@kriminologija.lt 

PROJEKTAS
„KRIMINALINĖS JUSTICIJOS RECEPCIJA
VISUOMENĖJE“
(VP1-3.1-SMM-07-K-01-049)


 
2011 m. balandžio 1 d. Vilniaus universitete pradėtas įgyvendinti projektas: „Kriminalinės justicijos recepcija visuomenėje“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049). Projektas tęsėsi iki 2014 m. spalio 30 d.  Projekto veiklos įgyvendintos pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Plakatas  Projektą finansuoja
Pagrindinis projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip viešojoje erdvėje koegzistuoja trys skirtingų socialinių grupių žinojimai ir juos palaikantys diskursai: ekspertų profesionalų, eilinių piliečių ir asmenų, formuojančių bei vykdančių baudžiamąją politiką, bei išnagrinėti sąveikos mechanizmai, vienijantys išvardintus diskursus. Atlikdami mokslinius tyrimus projekto nariai remiasi fenomenologinės sociologijos pradininko Alfredo Schutzo socialinio žinojimo schema, kuri pritaikoma kriminalinės justicijos recepcijos visuomenėje analizei.
Projekto pradžioje (2011 m.) mokslinės grupės nariai analizavo mokslinę literatūrą ir rengė tyrimų metodologiją. Vėliau pradėti vykdyti empiriniai tyrimai:
• 2012 m. sausio – vasario mėn. vyko fokusuotos diskusijų grupės, kuriose atsiskleidė trijų socialinių epistemologinių grupių atstovų požiūrių į kriminalinę justiciją bei jos institucijas įvairovė;
• 2012 m. gegužės mėn. buvo atlikta reprezentatyvi 1005 Lietuvos gyventojų apklausa, kurios metu buvo siekiama išaiškinti, kaip apklausos dalyviai supranta ir vertina tam tikrus kriminalinės justicijos principus bei šiems principams įtaką darančius veiksnius;
• 2012 m. pradėta ir  vykdyta iki 2014 sausio mėn. Lietuvos masinių medijų (specializuotų TV laidų ir nacionalinių, regioninių bei vietinių laikraščių) stebėsena. Taip pat buvo kaupiama informacija apie publikacijas kriminalinės justicijos tema pagrindiniuose Lietuvos internetiniuose portaluose;
• 2013 m. spalio – lapkričio mėn. buvo atlikta 30 giluminių individualių interviu su trijų tikslinių grupių (ekspertų, paprastų visuomenės gyventojų bei gerai informuotų piliečių) atstovais.
Projekto metu kilę teoriniai svarstymai ir empiriniai tyrimų duomenys buvo aktyviai pristatomi įvairiuose moksliniuose renginiuose tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje:

  Dobryninas A. (2011 m. rugsėjo 21-24 d. Vilnius) Plenary Presentation: Crime, Criminality, and Prospect for Fighting Evils. 11th Annual Conference of the European Society of Criminology. Rethinking Crime and Punishment in Europe.  (Book of Abstracts) (p. 12-13). Foto Pranesimas1

http://www.esc-eurocrim.org/files/ESC_11_Conference_Vilnius_2011_Abstracts_l.pdf  

Plačiau apie konferencijos vertinimą galima paskaityti Europos kriminologų informaciniame biuletenyje:   http://www.escnewsletter.org/node/73
• Čėsnienė I., Dobryninas A., Giedraitis V., Merkevičius R., Dobrynina M. ir Labanauskaitė I. (2012 m. gegužės 10-13 d., Klaipėda). Veiksniai, darantys įtaką kriminalinės justicijos pareigūnų sprendimų priėmimui. Iš Mokslas praktikai - praktika mokslui: Lietuvos psichologų kongresas 2012. Recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys (p. 30). Klaipėda: Žemaitijos spauda. http://www.lpk2012.lt/ Plakatas2

• Dobryninas, A. (2012, 12-15 September, Bilbao, Spain). The reception of criminal justice in society: The role of mass media.  The 12th Annual Conference of European Society of Criminology. Criminology in the 21st Century: A Necessary Balance Between Freedom and Security (Book of Abstracts) (p. 224). http://www.esc-eurocrim.org/files/Eurocrim2012-%20Book%20of%20Abstracs.pdf  Pranesimas2

• Dobrynina, M. (2012, 12-15 September, Bilbao, Spain). The reception of criminal justice in society: The role of mass media.  The 12th Annual LConference of European Society of Criminology. Criminology in the 21st Century: A Necessary Balance Between Freedom and Security (Book of Abstracts) (p. 223). http://www.esc-eurocrim.org/files/Eurocrim2012-%20Book%20of%20Abstracs.pdf  pranesimas

• Čėsnienė, I. (2012, 12-15 September, Bilbao, Spain). Perception of the criminal justice system: The impact of public knowledge and emotion. The 12th Annual Conference of European Society of Criminology. Criminology in the 21st Century: A Necessary Balance Between Freedom and Security (Book of Abstracts) (p. 218). http://www.esc-eurocrim.org/files/Eurocrim2012-%20Book%20of%20Abstracs.pdf
• Dobryninas, A. (2012, 14-17 November, Chicago, USA). Professional, Political and Public Discourses on Crime and Criminal Justice. The 2012 Annual Meeting of the American Society of Criminology. Thinking About Context: Challenges for Crime and Justice (Program) (p. 86) http://asc41.com/Annual_Meeting/programs/2012/2012%20Program.pdf Pranesimas3
• Čėsnienė I. (2013 m. balandžio 25-27 d., Vilnius). Lietuvos gyventojų nuostatos į kriminalinę justiciją: subjektyviai suvokiamo teisingumo ir normų laužymo vaidmuo. Iš Psichologija sveikatai ir gerovei: Lietuvos psichologų kongresas. Kongreso pranešimų santraukų leidinys (p. 23). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.  http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Teziu%20leidinys%20LPK%202013.pdf
• Dobryninas, A. (2013, 10-13 June, Stockholm, Sweden). Perception and Evaluation of Criminal Justice Institutions: Lithuanian Case. The Stockholm Criminology Symposium 2013 Pranesimas 4
• Dobryninas, A. & Merkevičius R. (2013, 4-7 September, Budapest, Hungary). Perception of criminal justice in society: Professional vs. public discourses. The 13th Annual Conference of European Society of Criminology. Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective. (Book of Abstracts) (p. 636). Pranesimas5
http://www.esc-eurocrim.org/files/Abstracts%20EUROCRIM%202013.pdf
• Giedraitis, V. & Čėsnienė, I. (2013, 4-7 September, Budapest, Hungary). Macroeconomic factors and the perception of criminal justice in society: The role of shadow economies and its relationship to globalization. The 13th Annual Conference of European Society of Criminology. Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective. (Book of Abstracts) (p. 907).
http://www.esc-eurocrim.org/files/Abstracts%20EUROCRIM%202013.pdf  Papildomas viesinimas
• Dobryninas A. (2013 m. spalio 11-12 d., Klaipėda) Kriminalinės justicijos recepcijos problemos. Lietuvos sociologų draugijos konferencija. Pranesimasppt

http://lsdkonferencija2013.wordpress.com/107/

Projekto metu buvo parengtos šios mokslinės publikacijos:
1. Dobryninas A., Dobrynina M., Čėsnienė I., Giedraitis V., Merkevičius R. (2012). On perceptions of criminal justice in society. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2(31), 222-238. http://www.vu.lt/leidyba/dokumentai/zurnalai/SOCIOLOGIJA/SOCIOLOGIJA%202012%2031/222-238.pdf

2. Dobryninas A., Čėsnienė I., Dobrynina M., Giedraitis V., Merkevičius R. (2013) Specific characteristics of the reception of criminal justice in Lithuanian society. Sociologija: Mintis ir veiksmas. Nr. 2. 239-264. http://www.vu.lt/leidyba/dokumentai/zurnalai/SOCIOLOGIJA/Sociologija.%20Mintis%20ir%20veiksmas%202013%202%2033/239-264.pdf
3. Čėsnienė I., Dobryninas A., Giedraitis V.  (2014). Macroeconomic factors and the perception of criminal justice in society: the role of shadow economies. Kriminologijos studijos, 2014/1, 112-121. http://www.vu.lt/leidyba/dokumentai/zurnalai/KRIMINOLOGIJOS%20STUDIJOS/Kriminologijos%20studijos%202014%2001/112-121.pdf

 Š. m. rugsėjo 26 d. Vilniaus universitete Filosofijos fakultete 10 val. 201 auditorijoje vyko baigiamasis visuotinės dotacijos Projekto ,,Kriminalinės justicijos recepcija visuomenėje“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049) informacinis seminaras. Prezentacija.

 

 NAUJIENOS


 •   Renginio metu mokslinės grupės nariai: Aleksandras Dobryninas (projekto vadovas), Remigijus Merkevičius, Vincentas Giedraitis, Ilona Čėsnienė ir Margarita Dobrynina pristatys 3,5 metų vykusį mokslinį projektą, kurio pagrindinis tikslas – išsiaiškinti, kaip viešojoje erdvėje koegzistuoja trys skirtingų socialinių grupių žinojimai ir juos palaikantys diskursai: ekspertų profesionalų, eilinių piliečių ir asmenų, formuojančių bei vykdančių baudžiamąją politiką, bei išnagrinėti sąveikos mechanizmai, vienijantys išvardintus diskursus. Atlikdami mokslinius tyrimus projekto nariai rėmėsi fenomenologinės sociologijos pradininko Alfredo Schutzo socialinio žinojimo schema, kuri pritaikoma kriminalinės justicijos recepcijos visuomenėje analizei. 

  Informacinio seminaro metu bus pristatyti ne tik tyrimo rezultatai, bet ir išleista kolektyvinė monografija: „Kriminalinės justicijos suvokimas visuomenėje“.

  Projektas ir renginys finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.

  Renginio koordinatorius:
  Ieva Labanauskaitė
  tel.: +370 5 266 76 23

  el. paštas: ieva.labanauskaite@fsf.vu.lt

 • 2014 m. birželio 20 d. Vilniaus universitete Filosofijos fakultete 208 audotorijoje 15 val. viešėjo ir paskaitą skaitė profesorius Roger Matthews (Kento universitetas, D. Britanija). 
 • 2013 m. gruodžio 13 d. Teisingumo ministerijos Konferencijų salėje vyko Lietuvos teisės instituto bei Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto organizuojama mokslinė konferencija tema „Nužudymai Lietuvoje".

  Konferencijos metu pristatyti dvejus metus trukusio tyrimo projekto „Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas“ (SIN-11/2012) rezultatai. Šio projekto metu nužudymų reiškinys Lietuvoje buvo analizuojamas teisiniu, sociologiniu ir psichologiniu aspektais. Savo tyrimo dalis renginio metu pristatė: dr. Algimantas Čepas, prof. dr. (HP) Aleksandras Dobryninas, prof. dr. (HP) Gintautas Valickas, dr. Kristina Vanagaitė, dr. Simonas Nikartas, Vaidas Kalpokas, Alina Mickevič, Darius Šneideris. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

 •  2013 m. spalio 22 – 24 dienomis Vilniaus universitete Filosofijos fakultete Kriminologinių studijų centre viešėjo ir paskaitas skaitė profesorius Dario Melossi (Bolonijos Universitetas, Italija). 


  Spalio 22 dieną, nuo 11 val. iki 13.15 val. Dario Melossi skaitys viešą paskaitą: “The cycle of the canaille: migration, punishment and the long cycle of the economy“ (liet. „Padugnių ciklas: migracija, bausmė ir didysis ekonomikos ciklas").

  Spalio 23 dieną, nuo 11 val. iki 13.15 val. Dario Melossi skaitys viešą paskaitą: “At the intersection of law, migration and the economy: comparing the United States and Europe“ (liet. ,,Teisės, migracijos ir ekonomikos sankirtoje: lyginant Jungtines Valstijas ir Europą").

  Spalio 24 dieną, nuo 11 val. iki 12.30 val. Dario Melossi skaitys viešą paskaitą: “The processes of criminalization of migrants, democracy and  the ‘Constitution’ of the European Union” (liet. „Migrantų kriminalizacijos procesai, demokratija ir „ES Konstitucija“).

 • Paskaitos (anglų kalba) vyks Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9/1, Vilnius), 201 auditorijoje. Norinčius dalyvauti viešajame paskaitų (seminarų) cikle, prašome registruotis el. paštu: ieva.labanauskaite@fsf.vu.lt iki spalio 21 d.

 • Renginys finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos projekto (Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-001) „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ lėšomis, pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“. Nr. VIZ-SEM-231.

  Renginio kontaktinis asmuo:
  Ieva Labanauskaitė
  tel.: +370 5 266 76 23
  el. paštas: ieva.labanauskaite@fsf.vu.lt

    

 • Š.m. birželio 28-30 d. Druskininkuose vyko mokslinė konferencija ,,Kriminologija gali". Ši konferencija organizuojama kiekvienais metais tuo pačiu laiku. Studentai ir visi besidomintys kriminologija maloniai kviečiami dalyvauti!
 • Š. m. gegužės 27 d. (pirmadienį), Lietuvos kriminologų dienos proga, vyko paskaita „Nusikaltėliai ir aukos, budeliai ir pasmerktieji XVIII a. Vilniuje“. Paskaitą skaitė dr. Domininkas Burba.

  Dr. Domininkas Burba, Vilniaus Edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros lektorius – istorikas, kurio interesai glūdi XVIII a. Lietuvos istorijoje. Jo tyrimuose beveik nerasime standartinės istorijos atributų - didikų ir jų užkariavimų, teritorinių pasikeitimų, kurie pažįstami iš vadovėlių. Jo tyrimai apima socialinius reiškinius, nusikaltimus ir bausmes, istorijos ir politikos santykius. Tarp lektoriaus publikacijų, rasime: „Bajorijos kriminaliniai nusikaltimai ir bausmės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a.“, „Paprotys paleisti pasmerktąjį prašant merginai“, „Vilniaus Žemutinės pilies rezidencinių rūmų gyventojų socialinis portretas 1766-1799 m.“, „Nusikaltimai ir bausmės Vilniaus pilininko jurizdikoje XVIII amžiaus antrojoje pusėje“, „Vilniaus pilies bokšto kalėjimas XVIII a. Lokalizacija, bausmių pobūdis ir atlikimo praktika“.

  Renginį organizavo Lietuvos kriminologų asociacija kartu su Kriminologinių studijų centru.

 • Š. m.  gruodžio 7 d., penktadienį, 10.30 val. VU Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje vyko projekto „Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai“ (projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos mokslo tarybos nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui (SIN-07/2010) spaudos konferencija su žurnalistais ir informacinis seminaras. Prof. dr. A. Dobryninas (projekto vadovas), dr. Eglė Vileikienė, doc. dr. Vladas Gaidys, dr. Laima Žilinskienė pristatė  2010 – 2012 m. projekto rezultatus: parengtą monografiją ir kitus projekto metu atliktus tyrimus. (Pranešimų skaidrės) (Pasitikėjimo Lietuvos teisėsauga profiliai)
 •  Š. m. lapkričio 26 – 29 d. Vilniaus universitete svečiavosi kriminologijos ekspertė, Utrechto universiteto (Nyderlandai) kriminologijos profesorė Dina Siegel. Ji skaitė viešą paskaitą „Kriminologiniųtyrimų atlikimas pavojingose aplinkose“ (Doing criminological research in dangerous environments“) anglų kalba. (Pranešimo skaidrės)
 • Š. m. spalio 19 d. 10 val. penktadienį,  VU filosofijos fakultete (Universiteto g. 9/1), 201 auditorijoje vyko vieša Haroldo E. Pepinsky paskaita apie taikodarišką kriminologiją (peacemaking criminology). H. E. Pepinsky akademiniame pasaulyje yra labiausiai žinomas dėl savo sukurtos ir plėtojamos taikdariškos kriminologijos koncepcijos. Paskutinius dešimt metų profesorius savanoriavo įvairiuose aukos ir kaltininko mediacijos procesuose. Vizitą organizavo Teisės institutas ir VU Filosofijos fakultetas.
 • Š. m. spalio 1-5 d. Vilniaus universitete (Filosofijos fakultete, Universiteto g. 9/1, 201 a.) viešėjo žymūs kriminologijos ekspertai – kriminologas Prof. Kauko Aromaa (Suomija) ir Prof. Helmut Kury, psichologijos profesorius, teismo psichologijos ekspertas (Vokietija)).

  Vizito metu svečiai konsultavo Sociologijos katedros dėstytojus ir Projekto „Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose“ (Nr. VP1-2.2.-ŠMM-07-K-02-053) vykdytojus studijų programų atnaujinimo klausimais.


 • Š. m. spalio 5 d. 11 val. vyko paskaita „New Trends of Criminology and teaching innovations“, kurią skaitė kriminologijos ekspertas Helmut KURY, psichologijos profesorius, teismo psichologijos ekspertas (Freiburgo universitetas (Vokietija). (Pranešimo skaidrės
 • 2012 m. 2-ąjame žurnalo: ,,Sociologija. Mintis ir veiksmas" numeryje publikuotas projekto ,,Kriminalinės justicijos recepcija visuomenėje" straipsnis. Nuoroda:  http://www.vu.lt/leidyba/en/journals/sociology/latest-issue/sociology-thought-and-action-2012-2-31
 • 2012 m. rugsėjo 12 – 15 d. Projekto: „Kriminalinės justicijos recepcija visuomenėje“ (VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049) nariai: prof. Aleksandras Dobryninas, dr. Margarita Dobrynina, doc. Ilona Čėsnienė  skaitė pranešimus ir pristatė Projekto rezultatus tarptautinėje Europos kriminologų visuomenės konferencijoje: „Kriminologija 21 amžiuje: laisvės ir saugumo santykis“ vykusioje Bilbao, Ispanijoje. (Foto1, Foto2, Foto3)

 • 2012 m. rugsėjo 12 – 15 d. Laima Žilinskienė Bilbao, Ispanijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje: „Kriminologija 21 amžiuje: laisvės ir saugumo santykis“   viešino Nacionalinės mokslo programos: „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ Projektą – „Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai“ (SIN 07/2010). (Foto1)

 • 2012 m. birželio 29-30 d. Druskininkuose vyko mokslinė konferencija ,,Ar egzistuoja kriminologijos mokslas Lietuvoje?" Šios konferencijos metu Prof. A. Dobryninas pristatė pranešimą: Teisėsauga ir jos klientai: tarp pasitikėjimo ir patikimumo”. Pranešime apžvelgti Projekto ,,Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai” (SIN-07/2010) idėjos ir rezultatai.

 • Vilniaus universiteto mokslininkai (dr. L. Žilinskienė, Prof. G. Valickas, dokt. I. Labanauskaitė ir kt.) dalyvavo Lietuvos kriminologų asociacijos visuotiniame susirinkime, kuriame  keltos idėjos dėl kriminologijos mokslo ir studijų populiarinimo Lietuvoje poreikio ir galimybių.

 • 2012 m. gegužės 10-13 d. dr. Ilona Čėsninė pristatė projekto: „Kriminalinės justicijos recepcija visuomenėje“ (VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049) tarpinius rezultatus (kiekybinį tyrimą) Lietuvos psichologų kongrese, kuris vyko Klaipėdoje.
 • 2012 m. balandžio 12-13 d. Projekto: „Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai“ (SIN-07/2010) mokslinės grupės nariai (Projekto vadovas prof. A. Dobryninas, dr. L. Žilinskienė) Baltijos Kriminologų seminare, vykusiame Taline, Estijoje pristatė pranešimą: „Pasitikėjimas Lietuvos teisėsauga: teoriniai ir praktiniai aspektai“. Pranešime akcentuoti Projekte atliktų  tyrimų rezultatai.


 • Konferencijos metu buvo viešinamas Lietuvos mokslų tarybos finansuojamas projektas: Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai" (Nr. SIN-07/2010). Projektas įgyvendinamas pagal nacionalinę mokslų programą Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui". Pranešimo skaidrės
 •  2010 m. spalio  22-23 d. įvyko tarptautinė konferencija: „NUSIKALTIMAI IR BAUSMĖS BALTIJOS REGIONE" foto
 • Vilniaus universitetas Lietuvos mokslo tarybos lėšomis įgyvendina nacionalinės mokslo programos ,,Socialiniai išūkiai nacionaliniam saugumui" projektą ,,Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai". Projekto trukmė: 2010 m. rugsėjis - 2012 m. gruodis. VU šaltinis
 •  2008m. rugsėjo 10 d. 14 val. Vilniaus universiteto Filosofijos ir Teisės fakultetų dėstytojai bei Teisės instituto mokslininkai kviečia į susitikimą psichologijos, sociologijos, teisės ir kitų specialybių studentus, norinčius daugiau sužinoti apie kriminologijos studijas, jų turinį, paskaitų kursus, kriminologinę praktiką, baigiamųjų darbų temų pasirinkimą bei tarpdalykinius tyrimus. Susitikimas vyks VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9/1), 201 auditorijoje.

 • 2008 m. birželio 25-26d. Vilniaus universitete lankėsi „Amerikos kriminologų asociacijos“ prezidentas Chris W. Eskridge. Vizito metu svečias susitiko su Vilniaus universiteto bei Teisės instituto atstovais ir aptarė galimas bendradarbiavimo galimybes bei kriminologijos studijų plėtrą Lietuvoje. Birželio 26d. profesorius perskaitė viešą paskaitą „Terorizmas ir globalizacija“.

 • 2008m. gegužės 8d. Vilniaus universitete Filosofijos fakultete lankėsi ir paskaitas skaitė du kriminologijos ekspertai:
  Kauko Aromaa, Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės Europos instituto prie Jungtinių Tautų (HEUNI) direktorius, 2006m. Europos kriminologų draugijos prezidentas, Helsinkis (Suomija);
  Helmut Kury, Psichologijos profesorius, teismo psichologijos ekspertas, Freiburgo universitetas (Vokietija)
  Paskaitos skirtos psichologijos, sociologijos, teisės studentams ir visiems, besidomintiems kriminologija.

  „Šiuolaikinės kriminologijos teorijos“

  „Psichologo vieta ir perspektyvos nusikaltimų kontrolės ir prevencijos srityje“

 •  2008m. balandžio 20 – 26 dienomis Teisės fakulteto docentė Anna Drakšienė ir Filosofijos fakulteto lektorė Laimutė Žilinskienė lankėsi Freiburgo (Freiburgas, Vokietija). Vizito metu susipažino su naujausia literatūra ir tyrimais bei rinko medžiagą skaitomiems paskaitų kursam. Turėjo galimybę susipažinti su Freiburgo universitete vykdomomis studijų programomis bei pasinaudoti sukauptais bibliotekų fondais. Vizito metu taip pat buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės tarp Vilniaus ir Freiburgo universitetų.
  • 2008m. kovo 3-14 dienomis Filosofijos fakulteto sociologijos kriminologijos doktorantė Margarita Dobrynina stažavosi Mančesterio universitete (Didžioji Britanija), kur susipažino su tarpdalykinių kriminologijos studijų organizavimu ir vykdymu, rinko metodinę medžiagą, susipažino su vykdomais nusikaltimų prevencijos projektais ir iniciatyvomis. 

  • 2007m. rugsėjo 26-29 dienomis projekto vadovas Aleksandras Dobryninas, koordinatorė Aušra Gavėnaitė ir Teisės instituto atstovai: direktorius Algimantas Čepas, Svetlana Justickaja, Sonata Simanaitienė ir Vaidas Kalpokas dalyvavo Europos kriminologų metinėje konferencijoje Bolonijoje (Italija). Vizito metu buvo pristatytas vykdomas projektas, sudalyvauta įvairiose darbo sekcijose, užmegzti kontaktai su ES, JAV ir kitų šalių kriminologais. foto

  • 2007m. rugsėjo mėnesį prasidėjo atnaujintos Sociologijos ir kriminologijos magistrantūros studijos bei vienpakopių studijų programos Teisės studijų atšaka “Kriminologija”
  • 2007 m. rugsėjo 3 – 7 dienomis Prof. Gintautas Valickas, Doc. Romualdas Drakšas (Vilniaus universitetas), Dr.Gintautas Sakalauskas (Teisės institutas) ir Vilniaus universiteto Baudžiamosios teisės katedros doktorantė Živilė Mikėnaitė lankėsi Europos nusikaltimų kontrolės ir prevencijos institute prie Jungtinių tautų (HEUNI) (Helsinkis, Suomija). Vizito metu įvyko susitikiamai su instituto mokslininkais ir ekspertais, taip pat pataisos įstaigų, kalėjimų atstovais. Vizito dalyviai turėjo galimybę sužinoti apie kriminologijos studijas bei atliekamus tyrimus, susipažino su kalėjimų ir pataisos įstaigų sistema Suomijoje.
  • 2007m. rugpjūčio 30 – rugsėjo 2 dienomis projekto vadovas Aleksandras Dobryninas dalyvavo 35-oje metinėje Europos kritinių kriminologų („European Group for the Study of Deviance and Social Control“, http://www.europeangroup.org/) konferencijoje "Exploring Relations of Power". Konferencijoje jis pristatė Vilniaus universitete vykdomą projektą Europos ir kitų šalių kriminologams.
  • 2007m. rugpjūčio 20 – 25 dienomis Filosofijos fakulteto profesoriai Aleksandras Dobryninas ir Gintautas Valickas lankėsi Freiburgo universitete ir Makso Planko institute (Freiburgas, Vokietija). Ten jie susitiko su universiteto atstovais, domėjosi vykdomomis kriminologijos studijomis, turėjo galimybę pasinaudoti sukauptais bibliotekų fondais. Vizito metu taip pat buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės.
  • 2007m. birželio 28 - liepos 2 dienomis projekto koordinatorė Aušra Gavėnaitė lankėsi XX Baltijos kriminologų draugijos konferencijoje Sankt Peterburge (Rusijos federacija), kur pristatė projekto idėją bei pasiektus rezultatus. 
  • 2007m. birželio 22-26 dienomis Vilniaus universitete lankėsi ir projekto darbo grupes konsultavo kriminologijos ekspertas, psichologijos mokslų daktaras Freiburgo universiteto ir Makso Planko instituto (Vokietija) profesorius Helmutas Kury. Jis susitiko su psichologų, sociologų ir teisininkų darbo grupėmis, taip pat aplankė projekto partnerius Teisės institute. Susitikimų metu profesorius vertino sukauptą patirtį ir teikė konsultacijas bei praktinius patarimus projekto vykdytojams.

  • 2007m. birželio 10-15 dienomis Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedros doktorantas Tautvydas Žėkas lankėsi HEUNI (Europos Nusikaltimų Prevencijos ir Kontrolės institute Helsinkyje, Suomija), kur, susitikęs su instituto darbuotojais ir ekspertais, susipažino su kriminologijos studijų ir tyrimų vykdymu Skandinavijos šalyse.

  Kriminologijos ekspertas, Europos Nusiklatimų kontrolės ir prevencijos instituto prie Jungtinių Tautų direktorius Kauko Aromaa

  •  2007m. balandžio 16-20 dienomis dėstytojai Dr.G.Sakalauskas (Teisės institutas) ir Doc.Dr. R.Drakšas (Vilniaus universitetas) bei Vilniaus universiteto doktorantės V.Rutkevičiūtė ir A.Vosyliūtė lankėsi Freiburgo universitete bei Makso Planko institute (Vokietija). Vizito metu darbo grupė susipažino su Freiburgo universitete vykdomomis kriminologijos studijomis, turėjo galimybę pasinaudoti Makso Planko instituto bibliotekos duomenų baze taip pat įvyko dalykinis vizitas į Freiburgo uždarąjį vyrų kalėjimą. Sukaupta patirtis ir medžiaga dėstytojams padės toliau rengti ir adaptuoti kriminologijos kursus bei rengti metodinę medžiagą. Grįžusios iš vizito doktorantės toliau rengs studiją apie kriminologijos studijų organizavimą Europoje.

  • 2007m. sausio 22-26 dienomis Prof. Aleksandras Dobryninas lankėsi Suomijoje Europos nusikaltimų kontrolės ir prevencijos institute prie Jungtinių tautų (HEUNI), kur susipažino su kriminologijos studijų tendencijomis ir atliekamais tyrimais. Taip pat konsultavosi dėl paskaitų kursų adaptavimo ir metodinės medžiagos rengimo su HEUNI ekspertais. Buvo aptartos ateities bendradarbiavimo galimybės.

  • 2006 spalio 27-28 dienomis projekto partneris Teisės institutas suorganizavo XIX ąjį metinį Baltijos kriminologų draugijos seminarą Vilniuje "Kriminologija ir valdžia". Jame projekto koordinatorė Aušra Gavėnaitė perskaitė pranešimą apie įgyvendinamą projektą „Tarpkryptinės plečiamosios kriminologijos studijos Vilniaus universitete“

  • 2006m. Rugpjūčio 25-29 dienomis projekto vadovas Aleksandras Dobryninas, projekto vykdytoja Laimutė Žilinskienė ir Projekto partnerio (Teisės instituto) direktorius Algimantas Čepas dalyvavo metinėje Europos kriminologų draugijos konferencijoje (Tubingene, Vokietija), kur pristatė pradėtą vykdyti projektą „Tarpkryptinės plečiamosios kriminologijos studijos Vilniaus universitete“
  •  2007m. gegužės 29-31 dienomis projekto darbo grupę aplankė žymus kriminologijos ekspertas, Nusikaltimų kontrolės ir prevencijos instituto prie Jungtinių tautų (HEUNI, Suomija) direktorius, Europos kriminologų draugijos prezidentas Prof. Kauko Aromaa. Profesorius susitiko su Sociologijos, Baudžiamosios teisės ir Bendrosios psichologijos katedrų dėstytojais, taip pat su Teisės instituto mokslininkais. Jis konsultavo darbo grupes dėl kuriamų bei adaptuojamų paskaitų kursų, metodinės medžiagos rengimo, o taip pat pačių tarpkryptinių kriminologijos studijų vykdymo.